Rolex Women's Golf Rankings
Rank Nationality Player AVG PTS
26 FENG Shanshan 3.0155
38 LIU Yu 2.3656
135 YAN Jing 0.8125
156 LU Wanyao 0.7145
169 LIN Xiyu 0.6039
223 ZHANG Weiwei 0.4577
234 LIU Wenbo 0.4395
276 DU Mohan 0.3512
283 LIU Ruixin 0.3341
314 LIU Yan 0.2919
323 SHI Yuting 0.2833
358 LIU Yiyi 0.2386
364 HE Muni 0.2287
439 SUI Xiang 0.1621
469 ZHANG Yunjie 0.1397
493 PAN Yanhong 0.1304
541 REN Yue 0.1059
585 LUO Ying 0.0874
603 YIN Ruoning(A) 0.0812
635 FENG Simin 0.0703
691 ZHANG Jienalin 0.0554
695 LI Jiayun 0.0543
737 CAI Danlin(A) 0.046
760 SHI Yuli 0.0398
769 YUAN Hexi 0.0383
825 JI Yifan 0.0303
848 YE Lei(A) 0.0269
876 Huize LIAN 0.0238
923 YIN Xiaowen(A) 0.0196
932 DONG Linyu(A) 0.0186
947 WANG Xinying(A) 0.0174
948 LI Xiya 0.0172
961 ZHANG Yue(A) 0.0164
971 CHEN Liqing 0.0158
973 WANG Tianyu 0.0156
993 YANG Taoli 0.0141
1018 HAN Yucen 0.0127
1054 LIN Yezhou 0.0104
1057 WANG Jiayi(A) 0.0103
1060 ZHOU Jiayi 0.0101
1072 YIN Xue 0.0097
1083 PAN Jiehong(A) 0.0089
1099 TAO Juanjuan 0.0082
1111 WANG Mengzhu 0.0077
1120 LIU Siyun(A) 0.0073
1121 GUO Caizhu 0.0072
1147 XIAO Qifeng 0.0064
1152 DENG Jingfan(A) 0.0062
1162 LI Dan 0.006
1212 ZHU Kailin 0.0041
1213 ZHANG Jingwen 0.0041
1216 JI Rong 0.0041
1221 CHEN Cuixia 0.004
1227 YE Liying 0.0039
1257 LV Tian(A) 0.003
1264 JIN Man 0.0029
1271 ZHAO Zhimeng 0.0025
1313 YAN Panpan 0.0007
1314 SUN Jiaze(A) 0.0007
1339 MENG Lin 0.0002
 
 
关于我们
China Ladies Professional Golf Athletics
Creating Values for Women Professional Golfers
Beijing  Tel:+86 ) 10-67156483
           Fax:+86 ) 10-87785441
Xiamen Tel:+86 ) 592-5392190
           Fax:+86 ) 592-5035975
E-Mail: info@clpga.org