Rolex Women's Golf Rankings
Rank Nationality Player AVG PTS
21 FENG Shanshan 3.998
36 LIU Yu 2.5
104 YAN Jing 1.1752
140 LIN Xiyu 0.868
185 LU Wanyao 0.6248
189 ZHANG Weiwei 0.6052
254 DU Mohan 0.4291
266 LIU Wenbo 0.4063
309 LIU Yan 0.3279
311 LIU Ruixin 0.3218
336 SHI Yuting 0.2906
368 HE Muni 0.2429
386 LIU Yiyi 0.2242
443 PAN Yanhong 0.1677
446 ZHANG Yunjie 0.1653
466 SUI Xiang 0.1526
519 REN Yue 0.1238
630 YIN Ruoning(A) 0.0793
661 LUO Ying 0.0701
667 LI Jiayun 0.0677
676 ZHANG Jienalin 0.0654
699 FENG Simin 0.0582
713 SHI Yuli 0.053
722 JI Yifan 0.052
754 YUAN Hexi 0.0445
779 CAI Danlin(A) 0.0406
862 YIN Xiaowen(A) 0.0274
901 PAN Jiehong(A) 0.0226
923 Huize LIAN 0.0201
931 YE Lei(A) 0.0197
940 YANG Taoli 0.019
993 LI Gengshan 0.0151
996 LIN Yezhou 0.0149
1006 DONG Linyu(A) 0.0142
1017 WANG Xinying(A) 0.0131
1028 LI Xiya 0.0124
1033 HAN Yucen 0.0122
1034 WANG Tianyu 0.0121
1035 ZHANG Yue(A) 0.0119
1049 ZHANG Jingwen 0.0111
1059 CHEN Liqing 0.0103
1061 TIAN Qi 0.0103
1081 YIN Xue 0.0093
1089 JI Yuai(A) 0.009
1126 WANG Jiayi(A) 0.0076
1127 ZHOU Jiayi 0.0076
1141 LIU Siyun(A) 0.0071
1150 TAO Juanjuan 0.0068
1181 GUO Caizhu 0.006
1182 WANG Mengzhu 0.006
1193 LI Dan 0.0059
1207 DENG Jingfan(A) 0.0054
1233 XIAO Qifeng 0.0041
1251 ZHU Kailin 0.0033
1266 CHEN Cuixia 0.003
1279 JI Rong 0.0027
1295 LV Tian(A) 0.0022
1298 JIN Man 0.0021
1307 ZHAO Zhimeng 0.0017
1315 YE Liying 0.0012
 
 
关于我们
China Ladies Professional Golf Athletics
Creating Values for Women Professional Golfers
Beijing  Tel:+86 ) 10-67156483
           Fax:+86 ) 10-87785441
Xiamen Tel:+86 ) 592-5392190
           Fax:+86 ) 592-5035975
E-Mail: info@clpga.org