Rolex Women's Golf Rankings
Rank Nationality Player AVG PTS
11 FENG Shanshan 3.9429
86 LIU Yu 1.2607
108 LU Wanyao 0.9745
189 LIU Wenbo 0.5240
228 LIU Ruixin 0.4202
253 LIN Xiyu 0.3651
338 YAN Jing 0.2329
359 SUI Xiang 0.2075
365 ZHANG Weiwei 0.2019
392 LIU Yan 0.1737
396 SHI Yuting 0.1714
438 HE Muni 0.1356
464 FENG Simin 0.1243
509 DU Mohan 0.1020
534 LUO Ying 0.0882
536 REN Yue 0.0870
570 ZHANG Yunjie 0.0764
582 YIN Ruoning(A) 0.0727
611 PAN Yanhong 0.0605
645 LI Jiayun 0.0519
646 LIU Yiyi 0.0518
653 ZHANG Jienalin 0.0508
710 YE Lei(A) 0.0384
748 CAI Danlin(A) 0.0316
755 CHEN Liqing 0.0304
792 LI Xiya 0.0263
797 DONG Linyu(A) 0.0257
807 ZHANG Yue(A) 0.0242
809 YANG Taoli 0.0239
815 YUAN Hexi 0.0235
827 Huize LIAN 0.0226
841 WANG Tianyu 0.0212
858 WANG Xinying(A) 0.0193
865 YE Liying 0.0186
896 ZHOU Jiayi 0.0157
910 WANG Jiayi(A) 0.0146
916 LIN Yezhou 0.0142
926 GUO Caizhu 0.0134
965 XIAO Qifeng 0.0109
969 TAO Juanjuan 0.0105
995 JI Yifan 0.0096
1079 JI Rong 0.0063
1092 WANG Mengzhu 0.0058
1100 CHEN Cuixia 0.0056
1116 ZHU Kailin 0.0053
1117 ZHANG Jingwen 0.0053
1154 JIN Man 0.0042
1155 YIN Xiaowen(A) 0.0042
1156 LV Tian(A) 0.0042
1169 ZHAO Zhimeng 0.0037
1186 YAN Panpan 0.0031
1202 SUN Jiaze(A) 0.0023
1219 MENG Lin 0.0017
1235 TIAN Hong 0.0014
1256 ZHANG Yuyang 0.0009
1266 LU Meiping 0.0006
 
 
关于我们
China Ladies Professional Golf Athletics
Creating Values for Women Professional Golfers
Beijing  Tel:+86 ) 10-67156483
           Fax:+86 ) 10-87785441
Xiamen Tel:+86 ) 592-5392190
           Fax:+86 ) 592-5035975
E-Mail: info@clpga.org