Rolex Women's Golf Rankings
Rank Nationality Player AVG PTS
21 FENG Shanshan 3.2549
45 LIU Yu 1.9654
138 LU Wanyao 0.782
147 YAN Jing 0.7279
186 LIN Xiyu 0.5262
210 LIU Wenbo 0.4558
252 LIU Ruixin 0.3629
296 LIU Yan 0.2876
325 ZHANG Weiwei 0.2501
374 DU Mohan 0.2037
380 SHI Yuting 0.1977
392 HE Muni 0.1903
401 LIU Yiyi 0.1837
418 SUI Xiang 0.1685
519 REN Yue 0.1028
533 LUO Ying 0.0942
560 YIN Ruoning(A) 0.0855
564 ZHANG Yunjie 0.0844
576 FENG Simin 0.0824
633 ZHANG Jienalin 0.0607
692 PAN Yanhong 0.0453
696 LI Jiayun 0.045
727 YUAN Hexi 0.0398
779 YE Lei(A) 0.0299
808 CAI Danlin(A) 0.0263
865 DONG Linyu(A) 0.0205
870 YIN Xiaowen(A) 0.02
875 LI Xiya 0.0195
882 CHEN Liqing 0.0189
885 Huize LIAN 0.0186
893 ZHANG Yue(A) 0.0183
903 WANG Tianyu 0.0171
909 JI Yifan 0.0167
917 YANG Taoli 0.0162
926 SHI Yuli 0.0154
970 WANG Xinying(A) 0.0132
993 ZHOU Jiayi 0.0116
995 WANG Jiayi(A) 0.0114
998 LIN Yezhou 0.0114
1051 TAO Juanjuan 0.0088
1071 XIAO Qifeng 0.0076
1074 YE Liying 0.0075
1122 DENG Jingfan(A) 0.0063
1169 JI Rong 0.0047
1175 CHEN Cuixia 0.0044
1177 ZHU Kailin 0.0044
1178 ZHANG Jingwen 0.0044
1198 GUO Caizhu 0.004
1223 LV Tian(A) 0.0033
1226 JIN Man 0.0032
1239 ZHAO Zhimeng 0.0028
1244 WANG Mengzhu 0.0026
1281 YAN Panpan 0.0011
1282 SUN Jiaze(A) 0.0011
1308 MENG Lin 0.0006
1325 TIAN Hong 0.0002
 
 
关于我们
China Ladies Professional Golf Athletics
Creating Values for Women Professional Golfers
Beijing  Tel:+86 ) 10-67156483
           Fax:+86 ) 10-87785441
Xiamen Tel:+86 ) 592-5392190
           Fax:+86 ) 592-5035975
E-Mail: info@clpga.org